Dyrektor zakładu Lafarge.

Koniec miesiąca to w barcińskiej bibliotece zwyczajowy czas spotkań wspomnieniowych, realizowanych w cyklu pod nazwą „Zajrzyj do biblioteki… powspominać”. Tematem kolejnego spotkania była historia Przyzakładowej Szkoły Zawodowej w Piechcinie; wydarzenia miało miejsce 26 lutego.

Na spotkanie przybyło kilkudziesięciu gości, w tym wielu absolwentów szkoły. Obecni byli także: Pani Renata Koszczewska-Smutek, dyrektorka Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie, Pan Przemysław Roszek, prezes prowadzącego placówkę Pałuckiego Stowarzyszenia „Przyszłość” oraz Pan Marek Michalski, dyrektor LafargeHolcim Zakład „Kujawy” w Bielawach. Obecność wymienionych powyżej osób związana była z faktem, że od roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Niepublicznych w Piechcinie funkcjonuje klasa patronacka Lafarge, która kontynuuje tradycję kształcenia w zawodach powiązanych z zakładem - ślusarz, spawacz i mechanik.

Zebrani na sali chętnie dzielili się wspomnieniami z okresu nauki w piechcińskiej szkole; tematy do rozmów podsuwały stare zdjęcia oraz film nakręcony z okazji 35-lecia istnienia placówki. Wśród gości obecni byli dawni dyrektorzy szkoły: Pan Zbigniew Zwierzykowski i Pan Marek Sarna, nauczyciel: Pan Jan Jabłoński oraz instruktor warsztatów: Pan Edward Kucaj – nie zabrakło zatem retrospekcji zarówno od strony grona pedagogicznego jak i uczniów.

Kolejne spotkanie z cyklu, które odbędzie się 24 marca o godz. 16:00, ponownie poświęcone będzie historii Cementowni Kujawy. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Galeria zdjęć