Uczestnicy spotkani siedzą przy stolikach i oglądają prezentację multimedialną

Każdego roku, począwszy od 2004, w miesiącu lutym obchodzony jest w całej Europie Dzień Bezpiecznego Internetu. To święto obchodzone z inicjatywy Komisji Europejskiej. Jego ideą jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji oraz rodziny.

W tym roku przypadało ono 11 lutego. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie przeprowadzono warsztaty dla dorosłych podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 18 lutego 2020r. Przewodziło im hasło: „Razem tworzymy bezpieczny Internet”. Zajęcia rozpoczęto od prelekcji Olgi Gralak-Ćwikła na temat zasad bezpiecznego internetu, a następnie w ośmioosobowym gronie rozwiązywano zadania skupione wokół cyfrowych technologii i rozmawiano jak tworzyć twórcze i bezpieczne środowisko online, o pozytywnym zastosowaniu internetu, o korzyściach i niezbędności internetu w codziennym funkcjonowaniu, o zagrożeniach jakie niesie. Na zakończenie przedstawiono dostępne w bibliotece publikacje dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci.

Galeria zdjęć