Regulamin konkursu „Quiz - wędrówką przez życie”

  1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin w partnerstwie z Zespołem Szkół w Barcinie i Towarzystwem Miłośników Miasta i Gminy Barcin.