List gratulaqcyjny - Treść niedostępna - dokument dostarczony jako skan pisma.