Stronę stworzono ze środków finansowych otrzymanych
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin z Fundacji Orange
w ramach programu
BIBLIOTEKI Z INTERNETEM TP.


A A A

pomoc

DOSTĘP DO DKK UDOSTĘPNIONYCH NA STRONIE
Informacje zawarte na stronie DKK udostępniamy wszystkim zainteresowanym (odwiedzającym) przez 24h/dobę bez przerwy. W przypadku krytycznej awarii serwera strony DKK, odwiedzający są informowani o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

 

ELEMENTY NASZEJ STRONY DKK
Widoczna na ekranie strona Dyskusyjnego Klubu Książki (w skrócie DKK), składa się z 3 części: nagłówka, menu, pola publikacji treści. Zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danego działu z nagłówka lub menu  i wyświetlanej dzięki temu treści.

ZAWARTOŚĆ NAGŁÓWKA
W górnych rogach nagłówka zamieszczone są elementy graficzne: logo DKK (znak graficzny) - które po naciśnięciu przeniesie nas na stronę główną DKK,  oraz logo Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin. W skład nagłówka wchodzą również zamieszczone działy informacyjne. W polu nagłówka są to kolejno: 
Projekt DKK, forum, kontakt oraz mapy strony i pomocy.

MENU
Lewą stronę DKK zajmuje kolumna stanowiąca menu, czyli wykaz kategorii tematycznych, w które są zestawione informacje udostępniane w DKK. Wybór danego działu poprzez klikniecie myszką w jego nazwę, spowoduje wyświetlenie zawartości tego działu w polu publikacji treści.

POLE PUBLIKACJI TREŚCI
Środkowa i zarazem największa część strony Biuletynu. Pole to służy do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach DKK.

ELEMENTY KAŻDEJ INFORMACJI DKK
Każda informacja, jaka została opublikowana w naszym DKK, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada na swym końcu stopkę informacyjną określającą: tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do DKK, oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w DKK, ikona drukarki oznaczająca możliwość wydrukowania treści tej informacji DKK. Drukowanie informacji uruchamia się po kliknięciu w ikonę drukarki. Treść każdej informacji wyświetla się w polu publikacji treści naszego DKK.

PORUSZANIE SIĘ PO STRONIE DKK
W celu sprawnego poruszania się po naszej stronie DKK, najlepiej wykorzystywać komputerową mysz. Aby zapoznać się z treścią danego interesującego nas działu, należy wskazać kursorem jego nazwę (pokaże się tzw. łapka kursora) w menu, a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość działu lub pierwszego z poddziałów (jeśli występują) wyświetli się w polu publikacji treści. Jeśli w danym miejscu zamieszczono większą ilość informacji publicznych to zobaczymy ich listę w postaci tytułów i skrótów treści, z możliwością zapoznania się z pełną treścią każdej z informacji po wciśnięciu opcji więcej>> Aby przejść ponownie do listy informacji w danym poddziale lub dziale należy wybrać przycisk wstecz w oknie przeglądarki internetowej lub wybrać interesujący nas poziom menu w ścieżce dostępu do informacji. Informacja DKK może posiadać w swej treści linki, czyli tzw. hiperłącza pozwalające na szybkie przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi podstronami DKK lub odsyłające na inne strony www. Obecność linku w danej informacji możemy rozpoznać dzięki pojawieniu się tzw. łapki po wskazaniu kursorem jego treści. Dodatkowo treść linku często posiada odmienny kolor czcionki (np.: niebieski z podkreśleniem treści), od czcionki zwykłego tekstu. Po kliknięciu w link, zostajemy automatycznie przeniesieni na inną podstronę naszego klubu (link wewnętrzny) lub do innego serwisu www (link zewnętrzny).

ZAŁĄCZNIKI W DKK
Część informacji udostępnionych w naszym klubie może posiadać format załącznika w postaci pliku: .doc, .xls, .pdf, .jpg i inne. Na końcu nazwy załącznika znajduje się podana w nawiasie wielkość pliku. W celu otwarcia danego pliku lub zapisania go na dysku swojego komputera, należy kliknąć w podświetloną nazwę pliku i wybrać jedną z opcji okna dialogowego, jakie się pojawi na ekranie.